MINS Elektro

Adresa kancelarije:
Miška Jovanovića 16-18, 11 000 Beograd

Adresa sedišta:
Humska 28, 26000 Pančevo, Srbija

Tel +381 11 404 33 80
Tel +381 11 404 33 81
Fax +381 11 404 33 82
E-mail: office@minselektro.com

Pošaljite poruku