• kompletna
  energetska
  rešenja

      Ideja

  Projektovanje

  Izvodjenje

  Puštanje u rad

 • Proizvodi i usluge:
  • Ormani za distrubuciju električne energije
  • Izgradnja i rekonstrukcija visokonaponskih trafostanica
  • Ormani motornih pogona i automatike
  • Funkcionalna ispitivanja, testiranja i merenja
  • Projektovanje
 • MINS ELEKTRO

Društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjering, projektovanje, proizvodnju, trgovinu i usluge u energetici MINS Elektro, Pančevo

Mins Elektro je osnovala 2007. godine u Pančevu grupa inženjera sa vizijom boljeg i modernijeg načina poslovanja na srpskom tržištu. Prvih godina poslovanja fokus rada kompanije je bila proizvodnja i prodaja niskonaponskih blokova i ormana kompenzacije. Kako je kompanija rasla fokus se pomerio sa proizvodnje pa inžinjering, a paralelno sa tim su i aktivnosti kompanije prešle, kako srpske tako i evropske granice.

Aktivnost

Glavna aktivnost kompanije je energetika. Takođe proizvodimo razne vrste niskonaponskih blokova za distribuciju električne energije, ormane zaštite i upravljanja, ormane automatike i kompenzacije reaktivne energije.

Vizija

Visoko kvalitetnim, finansijski efikasnim radom, angažovanjem motivisanih, fleksibilnih i fokusiranih timova, postati nezaobilazan partner u energetici.

Koncept rada

Izgradnja i rekonstrukcija viskonaponskih i srednjenaponskih trafo-stanica je glavni fokus rada kompanije Mins elektro.

Proizvodi

 • Niskonaponski ormani za distrubuciju električne energije
 • Niskonaponski ormani za kompenzaciju reaktivne energije
 • Ormani sopstvene potrošnje trafostanica
 • Ormani zaštite i upravljanja
 • Ormani motornih pogona i automatike

Usluge

 • Izgradnja i rekonstrukcija visokonaponskih trafostanica
 • Izgradnja i rekonstrukcija srednjenaposnkih trafostanica
 • Funkcionalna ispitivanja, testiranja i merenja
 • Projektovanje